Rover

rover.gif

Nyt fra Roverlederen

Så er vi klar til endnu et spejderår, og det betyder også et nyt Roverår.

Det er desuden blevet besluttet at voksenpatruljen som udgangspunkt har en implicit invitation til at deltage i roveraktiviteter. Bemærk dog at voksenpatruljen ikke automatisk modtager information om roverarrangementer, men skal inviteres eksplicit. For at hjælpe med dette vil roverarrangementer, for hvilke dette gælder, normalt figurere på voksenpatruljens mødeplan.

Skriv til os eller ring med spørgsmål eller ideer til arrangementer eller projekter.

Foreløbig plan for spejderåret 2016/2017 følger.

  • Oktober: JOTI
  • November: Vi laver bolcher til julebazaren (Anne-Dorte)
  • Januar: Brætspilsaften
  • Februar: Bålmad
  • Marts: Klatretur - Persson og Louise
  • April: Josefine
  • Maj: Hike - Josefine
  • Juni: Vi forbereder Spejdernes Lejr

Tidspunkterne er vejledende. De ansvarlige sørger for at finde et faktisk tidpsunkt, helst senest en måned i forvejen, som efterfølgende vil blive sat på planen nedenfor. Alle må selvfølgelig indkalde til møde ud over ovenstående, med kort eller lang varsel.

Mange rover-hilsner fra roverlederne

Roverblog

Ingen indlæg.

Format: 2017-10-20
Oktober
Tirsdag 24/10

BUSK gudstjeneste i kirken 18-19

November
Søndag 26/11

Gransamling

Tirsdag 28/11

Gransalg fra spejderhuset

December
Tirsdag 05/12

Fælles juleafslutning

Januar
Tirsdag 09/01

Mønstringsgudstjeneste

Udgiv indhold